POLICY

Squatina AS forplikter seg til å ivareta helsen og sikkerheten til alle som arbeider hos oss, eller som kan være påvirket av vår virksomhet. Uansett hvor vi opererer, skal vi ta hensyn til både det lokale og globale miljøet. Vi er ikke tilfreds før vi har lykkes i å eliminere alle personskader.

ANSVAR

Daglig leder har det overordnede ansvaret for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten.

Ansatte og innleide er ansvarlige for å følge all relevant lovgivning og helse-, miljø- og sikkerhetssystemer, for å forhindre skader på seg selv, sine kolleger og miljøet.

VÅR PLAN

  • Utvise aktivt helse-, miljø og sikkerhetslederskap.
  • Gi ansatte og innleid personell ansvar til å stanse arbeid som de mener kan være farlig.
  • Gi ansatte og innleid personell den nødvendige opplæringen, kunnskap og ressurser til å innfri våre forpliktelser innen helse , miljø og sikkerhet.
  • Legge til rette for et godt arbeidsmiljø som fremmer god trivsel og godt samarbeid.
  • Gjennomføre intern kildesortering.
  • Velge miljøvennlige produkter der det er hensiktsmessig og vurdere leverandørenes miljøsatsing.