• Babysvømming
  Du finner alle våre kurs i butikken.
 • Svømmeopplæring for barn og voksne
  Du finner alle våre kurs i butikken.
 • Bassengtrening for gravide
  Etter ønske kan bassengtrening for gravide settes opp. Ta kontakt for avtale.
 • Undervisningstilbud for barnehage og skole
  Vi kan tilby din barnehage eller skole instruktør for timeundervisning i basseng. Opplegget tilpasses nivå og ferdigheter på barna. Barn med vannskrekk er et av våre spesialfelt. Ta kontakt for avtale.
  Din barnehage kan søke fylkesmannen om midler til vanntilvenning og svømmeopplæring for barn i alderen 4-6 år.
 • Private undervisningstimer med egen instruktør
  Du får bassengtid sammen med instruktør, det blir gitt et tilpasset opplegg for ditt nivå. Ta kontakt for avtale.
 • Utleie av personell
  Vi kan blant annet tilby utleie av badevakt personell og andre tjenester til konkurransedyktige priser. Ta kontakt for nærmere avtale.