For å bekjempe Covid-19 ble strenge smitteverntiltak for garderober og svømmehaller iverksatt etter gjenåpning av landet på høsten 2020. Svømmehaller ble hardt rammet av nedstengning når koronakrisen var et faktum. Om vi nå er flinke å følge de pålagte smitteverntiltak kan vi forhåpentligvis unngå en ny nedstengning av garderober og svømmehaller.

Svarer du JA på noen av de 4 spørsmålene under, skal du IKKE møte opp på kurs.

Er du smittet av Covid-19 ?

Definisjon: Du har fått påvist bekreftet Covid-19 sykdom.

Har du symptomer på Covid-19 ?

Definisjon: Du har forkjølelse, sår hals, lett hoste, kortpustethet, feber, magesmerter, diarè, nedsatt smaks- og luktesans, muskelsmerter eller generell sykdomsfølelse.

Har du vært i nærkontakt med Covid-19 smittede ?

Definisjon: Du har vært i nærkontakt med bekrefte Covid-19 smittede de siste 10 dager.

Er du underlagt karanteneplikt ?

Definisjon: Du har de siste 10 dagene vært på reise til, eller er bosatt i et land/område som krever karantene ved ankomst til Norge. Eller pålagt karantene fra annen smittesporing.

Generelle råd for å hindre smittespredning i svømmehaller og garderober

Svømmeanlegg har i tråd med gjeldende forskrift allerede svært strenge krav til renhold og hygienetiltak for å opprettholde normal drift. Likeledes er det strenge krav til vannbehandling, noe som gir liten risiko for smitte via bassengvann. Det er derimot utfordrende å forhindre kontaktsmitte/dråpesmitte gjennom avstandsbegrensning og forsterket renhold i svømmeanlegg. Spesielt utsatte områder vil være i ankomstområder, garderober og dusjanlegg. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  1. Personer med symptomer på Covid-19 skal ikke være til stede.
  2. God hygiene (håndhygiene, hostehygiene samt unngå å ta seg til ansiktet med hendene).
  3. Redusert kontakt mellom personer, 1m (anbefalt 2m* der det er mulig) avstand.

Ref. FHI


Smitteverntiltak Babysvømming

Badebleier bør benyttes for å hindre lekkasjeuhell i vannet. Samme krav til avstand og hygiene som andre brukere. Stellebenker bør vaskes med såpe og vann mellom hver bruker, og det må være tilstrekkelig avstand mellom stelleplasser.

Ref. FHI

Badebleie hindrer lekkasjeuhell i vannet
Badebleie hindrer lekkasjeuhell i vannet

Maks 8 barn m/foresatt i gruppe

For ordinære kurs anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe. På Slettebø har vi tillatelse fra kommunelegen til 8 barn m/foresatt. For voksne gjelder avstandsanbefalingen om minst 2m* mellom personer der det er mulig, også innad i gruppen. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Barn og unge under 20 år kan unntas fra avstandsanbefalingen der det er nødvendig for normal utførelse av kurset. Det anbefales da minst mulig miksing mellom de faste gruppene.

*Oppdatert 25.03.21

Ref. FHI